Standard & Poor’s Türk Bankalarını Değerlendirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türk bankaları ile Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi.

Standard & Poor’s’un Küresel Reytingler raporunda, bu sene içinde artış gösteren faaliyet riskleri, Türk bankalarını Türk lirasının değer kaybına, politik belirsizliklere karşı hassas hale getirdiği hakkında değerlendirmede bulundu.

Değerlendir melerinde Türk bankaları ile ilgili görüşlerine yer veren Standard & Poor’s, Türk bankalarının 2017 yılının güçlü bir performans sergilediğini, ancak buna rağmen bu sene içerisinde  yüksek toptan finansman ve mevduat maliyetlerine kapsamında net faiz marjında düşüş meydana gelmesi ile birlikte, geçen sene meydana gelen düşük kredi hacmi nedeniyle bankalardaki karlılığında düşüş olabileceğini söylediler.

Türk bankalarına ilişkin öngörülerdeki faktörlerde hükümetin Kredi Garanti Fonu da dahil olmak üzere mali teşvik paketinin azalmasına değinilip, aynı zamanda enflasyon baskısı ile Türk Lirasındaki değer kaybı, bu kayıp ile mücadele vermek için çok daha sıkı para politikasının izlenmesi gerektiği belirtildi.


Aynı zaman ABD’nin İran’a ilişkin yaptırımlarına değinilen raporda, bir Türk banka yöneticisi tarafından yaptırımların delindiği kapsamında iddialar sebebi ile Türkiye’nin batılı müttefikleri ile olan ilişkilerinin bozulduğunu, bunun kilit önemde zorluk çıkardığını, aynı zamanda da yatırımcıların algısına da zarar verebileceği belirtildi.

Raporda, Türk bankalarının görünümü için negatif değerlendirmelerde bulunan  Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, faaliyet ortamında yükselen risklerin, bankaların ve varlık kalitesi kapsamındaki hassasiyetin de yükselebileceği görüşleri belirtildi.