Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı: İhracatla İthalat Arasında Fark Minimum Olmalı

2018 Türkiye ekonomisi ve 2019 yılına ait beklentilerini ve değerlendirmelerini paylaşan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, 2018 yılının beklentilerinin altında olduğunu, Türk Lirası üzerinde spekülatif ataklar meydana geldiğini, bunun da döviz kurlarının önemli ölçütte etkilediğini, döviz borcu olan firmalarla bankaların ise hesaplarında değişiklikler olduğunu, şirketlerde başlayan söz konusu durumunda tüm tabana yayıldığını bildirdi.

Üretici tarafında enflasyonun yükselmesinin bireyleri de etkilediğini söyleyen Polat, Türkiye’nin jeopolitik konumunun çok önemli olduğunu, ülkemizin aynı zaman büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, ülkemizin tüm yaşananların üstesinde çok rahat bir şekilde geleceğini, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, herkesin aynı kayık içerisinde bulunduğunu söyledi.

İhracatla İthalat Arasında Fark En Aza İndirilmeli

Ülkemizin en büyük zaaflarından birinin cari açık vermesi olduğunu söyleyen Polat, ödemeler dengesi tarafında ihracatın artırılması ile ithalatla arasında farkın minimum seviyeye düşürülmesi gerektiğini, cari açığı artıran konularda dışa bağımlılığın düşürülmesi gerektiğini, yerli kaynaklara yönelmenin, güneş ve rüzgar enerjisindeki yatırımların da artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Olarak Üstesinden Geleceğiz

Bu sene meydana gelen tüm sıkıntıların hem ekonomik hem de siyasi temelli olduğunu söyleyen Polat, her ikisinin de eşit derecede önem arz ettiğini, ülkeler arası güç çekişmelerinde meydana gelen problemlerden bugüne kadar üstesinden gelindiğini, bundan sonra da üstesinde gelineceğini, bu konuda herhangi bir tereddüdünün bulunduğunu, burada asıl önemli olan konunun bu sürecin mümkün olduğu kadar azaltılması yönünde olduğunu söyledi.