Tarım Kredi Genel Müdürü: Katılım Bankası Kurmak İstiyoruz

Yurt içinde veya yurt dışında olan ortakları ile beraber katılım bankası kurma amaçlarının olduğunu açıklayan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çok uzun olmayan dönemde katılım bankası kapsamında faizsiz sistemle çalışmalarda bulunacaklarını, bahsettiği sistemin katılım bankalarının da çok istediğini ancak yapamadıklarını, faizsiz modelin en iyi şekilde uygulanacağı alanın ise Tarım Kredilerin olduğunu söyledi.

Genel olarak değerlendirdiğinde küçük ve orta ölçekli çiftçilerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Poyraz, büyük çiftçilerin ilk sırada Ziraat Bankası yer almak üzere diğer bankalarla iletişim halinde olduklarını, kendilerinin mevcut durumda özel sektör ile Ziraat’in ortasında yer aldıklarını, yüzde 20 ilce yüzde 23 arasında mevduat toplandığını, mevduatların da yüzde 40’lık kısmının tarım sektörüne aktarıldığını söyledi. Kendilerinin ise yüzde 27 ile temiz ettiklerin fonu yüzde 29 ile aktardıklarını söyleyen Poyraz, bu kapsamda da hedeflerinin kredi kısmak olmadığını, çok sayıda kaynak temin etmeye çalışacaklarını ve bunun sonucunda da tarım sektörüne destek vereceklerini söyledi.

Ortaklarına senelik bazda ortalama olarak 9 milyar lira tutarında kredi kullandırdıklarını söyleyen Poyraz, bu kredilerin yüzde 70’ten fazlasının ayni kredi türünde olduğunu, ancak yine de ortakların geçen yıl sonunda 450 milyar lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdiklerini, bu noktada orantısızlık bulunduğunu söyledi. Ürettikleri ürünleri tüketicilere ulaştırma kapsamında çok daha fazla sorumluluk almayı hedeflediklerini söyleyen Poyraz, ihtiyaçlar kapsamında sözleşmeli üretim modeli ile üretim gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.