Hayvancılık Kredisi Nasıl Alabilirsiniz?

Köylere nazaran kentlerde fazla yaşam sağlandığından hayvancılık yaparak geçimini sağlayamayan vatandaşlar köylerden kentlere göç etmeye başlıyorlar. Fakat bu durumda iki önemli sorun ortaya çıkmaktadır. Kentlerde işsizlik oranı artması ve et gıdalarda yiyecek sorununun ciddi oranda fazlalık göstermesidir. Bu sorunların farkında olan devlet, hayvancılık kredisi vererek, vatandaşların besi alanında teşvik edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Hayvancılık Kredisi Hakkında

Devlet gücü ile özel idare bankalarının iş birliği içerisine girerek, Türkiye’de yaşamakta olan vatandaşlar hayvan yetiştiriciliği yapabilmesi için sağlanmış olan finansmana hayvancılık kredisi verilmektedir. Özellikle de köyde yaşayan çiftçilerin, kentlere göç etmek yerine besi faaliyetlerinde bulunmasıyla verilen teşvik kredilerinden birisidir. Bu finansmanın köyde yaşayan çiftlerin hayvan alması, besi çiftçiliğinin kurmasını ve gerekli olan ekipmanlarını sağlaması sonucunda hem işsizlik oranının düşüş göstermesi hem de gerekli olan gıda üretiminin yapılması hedeflenmektedir. Bunlar haricinde ise Tarım ve Kırsal Destekleme tarafından IPARD ve IPARD2 projeleri düzenlenmekte ve söz konusu olan projeler kapsamında hayvancılık kredisi verilmekte.

Hayvancılık Kredisini Kimler Alabilir?

Hayvancılık kredisi küçük baş hayvan, kanatlı hayvan ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenler ülke vatandaşları tarafından alınabilirler. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çeşitli olarak teşviklerde bulunmuştur. Türkiye de faaliyet gösteren özel ve kamu kurumları kredi vererek hayvan alımını kolaylaştırmaktadır.

Hayvancılık Kredisi Alabilmek için Gerekli olan Şartlar ve Belgeler Nelerdir?

Ülkemizde önemli sorunların önüne geçilebilmesi adına devlet finans kuruluşları iş birliği yaparak, çiftçilere kredi vermekte ve hayvan besiciliği için vatandaşlar teşvik edecektir. Bunu oluşturan projelerin faaliyet alanlarında farklı olması sebebiyle hayvancılık kredisi alabilmek için gerekli şartlar ve belgeler yararlanılacak olan finansmana göre değişkenlik göstermektedir.

Örneğin; 30 Bin Türk Lirası hibe hayvancılık kredisi veren Tarım Bakanlığı, bunun için kişilerin köylerde ikamet etmesini, 25 ila 40 yaş arasında olan bireylerin başvuru yapmasını ve projelere dahil olması için büyükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği, süt ürünleri, küçükbaş hayvancılık ve aracılık gibi faaliyetlerde bulunmasını tercih etmektedir.

KOSGEB hayvancılık desteği 2018 senesinde devam etmektedir. Fakat geçmiş dönemlerde olduğu gibi kurum sadece tesis kurulumu, ürünlerin hazırlanması ve süt sağma makinası gibi çiftçilik olduğu tüm ekipmanlar sağlanmaktadır. Dolayısıyla koyun, inek, hindi, tavuk, arı gibi hayvanların alınması KOSGEB kişilere ödenek çıkartmamaktadır.