Konut Kredisi Alırken Eşlerin Rızası Olmak Zorunda mı?

Evi olmayan her evli çiftin en büyük hayali başını sokacak bir ev sahibi olmaktır. Son yıllarda ülkemizde inşaat sektörünün gelişmesi ve konut üretiminin hızlanması, buna paralel olarak konut kredilerinde yaşanan faiz indirimleri ve vade uzunluğu sayesinde, çiftler bu hayallerine daha kolay ulaşabilmektedir. Ancak ilk etapta güzel bir hayal olarak başlayan bu macera; hesap kitap yapmadan amatörce girilen borçlar yüzünden kabusa dönüşmektedir.

Konut Kredisi Alırken Eşlerin Rızası Olmak Zorunda mı?

Eşlerden birisi konut almaya karar verip, herhangi bir bankaya konut kredisi almak için başvurduğunda eşi tarafından verilen bir muvafakatname istenecektir. Burada amaç konut kredisi verilirken konut üzerine konacak ipotek işleminde yaşanacak problemlerin önüne geçmektir. Çünkü kanun önünde konut aile konutu olarak değerlendirilmektedir. Eşlerin her ikisinin de hakkı vardır. Bu nedenle kredi ve ipotek altına alınmasının sadece krediyi alan eş tarafından imzalanması yeterli olmaz, diğer eşin de bu duruma muvafakat göstermesi gerekmektedir. Eşinizden alacağınız muvafakat olmadan konut kredisi alamazsınız.

Kefil Olurken Eşlerin Rızası Olmak Zorunda mı?

Herhangi bir kişiye kefil olabilmeniz için yine eşinizin muvafakatı gerekmektedir. Ancak eşler kanunen boşanmışsa ya da kanunda belirtilen hallere göre ayrı yaşama hakkı doğmuşsa; bu koşullarda eşlerin muvafakatı aranmaz.

Eş muvafakatı, kredinin teminatı içindir. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin ölmesi ya da kredilerini ödeyemeyecek durumda olmaları halinde kredi ödemeleri eşlere devredilmektedir.