KOSGEB’in Açılımı Nedir? KOSGEB Nereye Bağlıdır?

Kurumun tam manadaki açılımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır, kurumun ismi yerine KOSGEB olarak kısa bir isimle anılmaktadır. Akılda kalıcılık hem de sektör içerisinde bilinirlik amaçlanmış ve hizmete girdiği zamandan bu yana amaçlarına ulaşan kurumdur.

Ülkemiz şartlarında geçmişte hayata gerçekleştirilmesi mümkün olmayan veya gündemde fazla yer edinemeyen girişimcilik kavramının, girişimci olmanın artılarını ve daha önemlisi hayata geçirilmek istenen girişimleri KOSGEB’in sağladığı destekleri girişimcilere göstererek, Türkiye’de binlerce girişimin hayata geçmesini sağlamıştır.

KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olmakla beraber, kurum faliyetleri ve bütün işlemlerinde kendi hukuk hükümlerine tabi olmaktadır. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı adından da anlaşıldığı gibi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve desteklemek için faaliyetler yürüten bir devlet kuruluştur.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gereksinimlerini karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmelerinin payını ve aktifliğini artırmak, rekabet gücünü ve düzeyini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

KOSGEB Misyon: KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik ruhunu yaygın hale getirmeye yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin sosyal ve ekonomik kalkınmadaki paylarını yükseltmek.

KOSGEB Vizyon: Türkiye’deki işletmelerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak.