Albaraka Türk Genel Müdürü’nden 2019 Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi

Bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, bu yılın ağustos ile eylül dönemleri arasında bankacılık sektörünün stresli dönemler atlattığını, söz konusu süreçte likidite testinden sektörün başarı ile geçtiğini, sektörün daha da güçlendiğini söyledi.

Bu yılın hiç de kolay bir sene olmadığını söyleyen Utku, gelecek sene bankacılık sektörünün iki tane ana problemle baş etmek zorunda kalacağını, hem Türk Lirası hem  de döviz cinsinden fonlama maliyetlerinin yükselmesinden ötürü bankaların kaynak bulmasında zorlanabileceklerini, bu ortamda arzın az olduğunu, bu nedenle talepte de zayıflık olduğunu, firmaların yüksek borçlanma maliyetlerinden kaçtıklarını, söz konusu koşullar altında kredi büyümesinin gelecek sene düşük seviyelerde olabileceğini söyledi. Büyümede meydana gelen zayıflık gelir tablosu kapsamında iki farklı kalemde negatif sirayet edebileceğini söyleyen Utku, ilk aşamada net faiz gelirleri ile birlikte bankacılık komisyon gelirlerinin yavaş artış olacağını, devamında ise reel sektördeki gibi zayıf nakit akışı sebebiyle kredilerin takibe dönüşüm hızının yükseleceğini, bankaların takipteki kredilerden tahsilat hızlarının ise yavaşlayabileceğini söyledi.

Bankaların operasyonel giderlerinden bahseden Utku, bunlardan en önemlilerinin bilgi teknolojisi, kira ve personel olduğunu, yıllık enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 22 seviyelerinde bulunduğunu, bu kapsamda da hem personel hem de kira harcamalarının yıllık enflasyon ile paralel bir şekilde artış olabileceğini, bilgi teknolojilerininse döviz cinsi olarak değerlendirilebileceğini için Türk Lirası’nın zayıf performansının söz konusu kalemde kendini hissettireceğini söyledi.