Esnaf Kredisi Nedir? Nasıl Alınır?

Esnaf kelimenin tam anlamıyla ‘’sınıflar’’ demektir. Türk Dil Kurumun’da “el zanaatları veya küçük ticaret ile uğraşan kişilere verilen ad’’ olarak geçmektedir. Kredi ise ödünç alınan para veya mal demektir. Esnaf kredisi ise esnafın kısa vadede mal tedarik sıkıntılarında yaşadığı kriz ve zararlarını kurtarmaya yarayan kredidir.

Esnaf Kredisi Nasıl Alınır?

Bu noktada en önemli rol Esnaf ve Sanatkarlar kooperatifine düşmektedir.  Öncelikle bu kooperatife üye olmalısınız. Çünkü sadece Halk Bankası kooperatif kredileri EKK ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti aracılığıyla esnaflara kredi hakkı tanımaktadır. Üye olmak için başvuru yapmanız gerekir.

EKK’lere Başvuru

Halk Bankası kooperatif kredilerinden yararlanmak isteyen esnafların faaliyet alanlarındaki en yakın EKK’ye başvurmaları gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlara verilen kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki farkı ise devlet hazinesi tarafından karşılanmaktadır.

Üyelik Şartları Nelerdir?

 • Esnaf veya sanatkar olmak,
 • Esnaf veya sanatkar siciline kayıtlı bulunmak ve temiz bir sicil sahibi olmak,
 • İş ve ikamet yerinde kooperatifin çalışma bölgesi içinde kalmak koşulu,
 • Aynı anda yabancı bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyesi olmamak koşulu gerekmektedir.

Üyeliğe Giriş Şartları taşıyanlar;

 • Yazılı olarak kooperatife mevzuat müracaat etmeli,
 • Müracaat eden esnafın durumu (medeni hali, aylık brüt geliri v.s ) Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.
 • Üyelik onay veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgili müracaat eden esnafa yazılı olarak bildirilir.
 • Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;
 • Üyenin ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu düzenler ve kefalet haddini tespit eder,
 • Kredi teklifini Halk Bankasına iletir,
 • İletilen teklif Halk Bankası tarafından analiz edilir ve Halk Bankası tarafından yeniden istihbarat yapılır,
 • İstihbarat pozitif yani olumlu sonuçlandığı takdirde üye krediyi almaya hak kazanır.