Dünya Bankası Doğalgaz ve Petrolden Elini Çekiyor!

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, Dünya Bankası tarafından hem petrol, hem de doğalgaz yatırımları konusunda alınan “desteklememe” kararının, birçok enerji projesi için olumsuz etki yaratabileceğini ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Dünya Bankası tarafından Fransa’da organize edilen One Planet Summit programında açıklanan kararlar arasında, 2019 yılı sonrasında petrol ve doğalgaz yatırımları için bir destek sunulmaması yönünnde karar alındığını, alınan bu kararın birçok enerji projesi için önemli sorunlar oluşturabileceğini ifade etti.

Alınan bu kararın; hem Irak’ta devam eden petrol ve doğalgaz kaynakları için üretim artırımı projesini, Ukrayna’da kaynak arayışı yönünde gerçekleştirilen çalışmaları ve Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesi için olumsuz bir etki ortamı yaratabileceğini ifade eden Birol, Dünya Bankası tarafından izlenecek olan bu politika sayesinde Irak’ta devam eden projenin Irak’a olan ekonomik katkısının önünün kesileceğini, aynı zamanda TAP projesi için de negatif bir sinyalin verildiğini ifade etti.

Ukrayna için ise enerjinin büyük bir kısmını tek ülkeden alması durumunun mevcut olduğunu, kaynak çeşitliliği yapma konusunda çalışmalarına devam ettiğini, Dünya Bankası tarafından alınan bu kararın Ukrayna için de önemli bir negatiflik oluşturacağını dile getiren Birol, Dünya Bankası’nın her yıl dünya genelinde yapılan petrol yatırımları ve doğalgaz yatırımlarının toplamındaki payının yüzde 0,4 seviyesinde olduğunu, rakamsal bir etkiden ziyade verilen politik mesajın olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti.

Petrol ve doğalgaz alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar için yatırımcıların kaynak arayışı aşamasında hayata geçirecekleri çalışmalar için Dünya Bankası tarafından alınan bu kararın risk yaratacağına değinen Birol, petrol ve doğalgaz konularında hayata geçirilen projelerin kârlı yatırımlar olması halinde ise kaynak ve finansman aşamalarında problem yaşanmasının ihtimal dahilinde olmadığını düşündüğünü ifade etti.