5G Teknolojisi Tamamıyla Yerli İmkânlarla Geliştiriliyor!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK ve KOSGEB vasıtasıyla şu zamana kadar toplam bin 547 adet bilişim ve yazılım sektörlerinde hizmet veren firmaya 102 milyon Türk Lirası tutarında maddi destek verildiğini belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 4. Sanayi Devrimi çerçevesinde, sanayide yüksek teknoloji kullanımına geçiş sürecinin hızlandığını, Türkiye’de de bu alana gerekli önemin verildiğini, farklı sektörlerle de yatay bir ilişki içinde olan ve stratejik bakımdan da önem taşımakta olan bilişim ve yazılım sektörlerinin odak noktasına koyulduğunu ifade etti.

Üretim Reform Paketi sayesinde bilişim teknolojisi ve yazılım üreticilerini sanayici kapsamına aldıklarını ifade eden Bakan Özlü, yerli yazılıma sahip olan ürünlere yüzde 15 düzeyinde bir fiyat avantajı uygulama zorunluluğunun getirildiğini, aynı zamanda yerli yazılım ürünlerine de yerli malı belgesinin düzenlenmesinin önünün açıldığını ifade etti.

Yerli yazılım ürünleri ile sanayici vasfı kazanma adına 284 adet işletmenin sanayi siciline kayıt yaptırdığını ifade eden bakan Özlü, bu süreçte 52 adet yazılım işletmecisi tarafından da 145 adet yerli malı belgesi başvurusu yapılıp, hak edildiği ifade edildi.

Bilişim ve yazılım sektörlerine verilen desteğin de artarak devam edeceğini ifade eden bakan Özlü, bu zamana kadar toplamda bin 547 adet şirkete, toplamda 102 milyon Türk Lirası tutarında bir desteğin TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sunulduğunu belirtti.

Bu alanda yapılan yatırımların ve atılan adımların Türkiye’nin sahip olduğu cari açığı kapatma konusunda da yaklaşık 1 milyar Dolarlık bir katkı sağlama potansiyeli olduğunu belirten Bakan Özlü, 5G Genişbant Haberleşme Teknolojileri için de yerli imkânlar sayesinde üretim gerçekleştirildiğini belirtti.