Öğrenci Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

Öğrenci Kredisi Nedir?

Öğrenci kredisi, ülkemizde devlet tarafından üniversite okuyan gençlere verilen maddi yardım olarak bilinmektedir. Bu kredi öğrencilere eğitim aldıkları süre boyunca verilmektedir. Kredi alan kişiler ise mezun olduktan iki yıl sonra taksitler şeklinde borcunu devlete ödemek zorundadır. Bu krediyi ödemek için devlet memuru olmak gerekiyor gibi birçok söylenti bulunmaktadır. Ancak bu borcu ödemek için devlet çalışanı ya da özel sektör çalışanı olmanız fark etmemektedir.  Devlet öğrenim gördüğünüz süre boyunca verdiği krediyi iki yıl sonra iş durumunuz ne olursa olsun sizden istemektedir. Borcun kısa zamanda ödenmesi herkes için o kadar iyi olacaktır.

Öğrenci Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

Bazı öğrenciler ise bu borcu uzun bir süre boyunca ödememekte ve sürekli olarak erteletmektedir. Borcu erteletmek için bazı gerekli sebeplerinizin olması gerekmektedir. Borcunuzu işsiz olmanız sebebiyle, askerlik yapmanız sebebiyle ve lisans eğitiminize ara veremeden yüksek lisans yapmanız sebebi ile erteletebilirsiniz. Diğer kredilerde olduğu gibi öğrenim kredisine de bir miktar faiz uygulanmaktadır. Uygulanan faiz oranı ise çok yüksek tutulmamaktadır. Ancak hiç kimse borcundan fazlasını ödemek istemez.

Faiz işlenmesi için ilk taksidinizin süresinin dolması beklenir. Eğer ilk taksitinizi ödemediyseniz ve süreniz doldu ise borcunuza faiz oranı işlemektedir. Peki, bu borç öğrenciler tarafından ödenmezse ne olur? Eğer uzun bir süre boyunca bu borcu ödemediyseniz ilk olarak Kredi Yurtlar Kurumu size bir tebliğde bulunacaktır. Bu tebliğ en son kayıtlı olan adresinize gönderilmektedir. KYK tarafından tebliğin size ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmemektedir. Eğer bu tebliğe rağmen ödemenizi gerçekleştirmezseniz üçüncü yıl itibariyle hakkınızda bir takip başlatılacaktır. Bu aşamaya gelmeniz durumunda artık ödemelerinizi vergi dairesine yapmanız gerekmektedir. Eğer ödemeyi bir süre daha yapmamaya devam ederseniz vergi dairesi bir haciz işlemi başlatacaktır. Yaşamakta olduğunuz eve haciz bile uygulanabilir. Hatta maaşınıza haciz koyarak bir kısmını sizden alabilir. Ayrıca üzerinize kayıtlı taşınırlara da devlet tarafından el koyulabilmektedir.